วันพุธที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2557

ย่างก้าวแรกในอาคารบรรณสารฯ

ย่างก้าวแรกในอาคารบรรณสารฯ ในความทรงจำของผู้เขียน คือ ในวันรายงานตัวเข้าทำงานในตำแหน่งบรรณารักษ์ โครงการหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในเดือน มกราคม พ.ศ.2543 สิ่งแรกที่พบ คือรอยสเปรย์รูปคนแถวใต้ชายคาอาคารบรรณสารฯ จึงเป็นย่างก้าวแรกที่ตื่นเต้นเร้าใจ ส่วนข้อเท็จจริงของเรื่องราวเป็นเช่นไร? หากสนใจก็ให้ไปสืบหากันเอง ตอนแรกเข้ามาทำงาน ศูนย์บรรณสารฯ เปิดบริการเพียงแค่ชั้นเดียวคือ ชั้น 2 และอยู่ในขั้นตอนการปรับปรุงชั้น 3 พื้นที่ชั้น 1 ด้านนอกจะเป็นสำนักงานของส่วนอาคารและสถานที่ ส่วนพื้นที่ด้านในจะเป็นที่ตั้งของฝ่ายพัฒนาและผลิตสื่อการศึกษา ขอใช้ภาพอาคารบรรณสารและสื่อการศึกษาที่ใหญ่โตกว้างขวางในสายตาผู้เขียนในขณะนั้นจากงานผลิตสื่อวิดีทัศน์และภาพนิ่งมาประกอบเรื่องเล่า และสิ่งที่ดีใจเป็นที่สุดที่ได้ทำงานในอาคารนี้คือ มีห้องน้ำที่สะดวกสบายมากทุกชั้น เพราะที่ทำงานเดิม จะต้องเดินไปเข้าห้องน้ำอีกอาคารหนึ่ง และห้องน้ำอยู่ชั้น 2...ค่อยมาเล่าต่อ
อาคารบรรณสารและสื่อการศึกษาฝั่งลานจอดรถไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น